28 września uczniowie klas IV – VI spotkali się, aby uczestniczyć w szkolnym konkursie zorganizowanym w ramach obchodów VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Przeprowadzone konkurencje konkursowe to:

 

Skakanka - uczniowie skacząc na skakance odpowiadali na pytania dotyczące działań tabliczki mnożenia. Czas odpowiedzi i jednoczesnego skakania każdego uczestnika wynosił 60 sekund. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymywał 1 punkt. Każde „skucie” powodowało nie zaliczenie przyznanego punktu,

Unihokej -uczniowie z odległości kolejno 5m, 10m, 15m starali się trafić piłeczką w światło bramki odpowiadając jednocześnie na pytania egzaminatorów. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymywał 1, 2 punkty. Jeżeli uczeń nie trafił do bramki lub jego odpowiedź była błędna, punktu nie przyznawano,

Krzyżówka - każdy zespół reprezentujący daną klasę otrzymał do rozwiązania krzyżówkę z hasłem, na czas. Hasło było zakodowane pod działaniami tabliczki mnożenia. Zespół, który jako pierwszy odgadł hasło otrzymywał 6 punktów i kolejne zespoły po 5, 4, 3, 2,1 punkt. Hasło krzyżówki: „Matematyka w życiu pomaga””.

 

W każdej konkurencji daną klasę reprezentował dwuosobowy zespół. 

I miejsce zdobyła klasa VI a, II miejsce klasa IV b i kolejne miejsca klasy VI b i V b.

 

Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili.

Organizatorkami konkursu były Panie: Marzena Tenerowicz i Kinga Nowak przy współudziale Samorządu Szkolnego.

VIII Światowy Dzień

Tabliczki Mnożenia

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.